Giỏ hàng

Kinh Dịch (trọn bộ) (TB 2019)

Thương hiệu: Huy Hoang Bookstore
| |
172,000₫ 215,000₫

Số trang: 836

Khổ sách: 16×24 cm

Năm xuất bản: 2019

Nhà xuất bản: Văn học

Hotline hỗ trợ: 0946089119
|

Số trang: 836

Khổ sách: 16×24 cm

Năm xuất bản: 2019

Nhà xuất bản: Văn học

Trong lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người có những công trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học, các bộ Hoàng Lê nhất thống chí, Đường Thi, Lão Tử, Mặc Tử, Kinh Dịch… đều được ông dịch và chú giải rõ ràng. Trong Kinh Dịch, các yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Định, các triết lý nhân sinh được trình bày một cách khách quan khoa học.

Cuốn sách khảo sát giúp bạn đọc hiểu thêm về văn học cổ Trung Hoa từ thời Phục Hy tới Xuân Thu, Hán, Đường… cũng đồng thời giúp các nhà nghiên cứu Hán Nho, bộ sách cổ xưa ẩn khuất bao niềm triết lý về tu, tề, trị, bình và các xem hình tượng, chiêm đoán để tham khảo, ngẫm suy lẽ này.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM