Giỏ hàng

Việc làng và các tập phóng sự khác

Thương hiệu: Huy Hoang Bookstore
| |
44,800₫ 56,000₫

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 13,5×20,5

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 253

Hotline hỗ trợ: 0946089119
|

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 13,5×20,5

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 253

Số lượng

Giáo sư Phan Cự Đệ đã nhận xét về phóng sự “Việc làng” như sau: “Việc làng” đã thu hút người đọc bằng khả năng lí giải vấn đề một cách sâu sắc, bằng óc quan sát và nghệ thuật miêu tả tinh tế của một nhà văn sống lâu dài ở nông thôn. Việc ấy đã góp phần lên án chính sách ngu dân thâm độc của đế quốc Pháp ở thuộc địa, đã tố cáo những thủ đoạn bóc lột của bọn cường hào, lý dịch ở nông thôn và là một đòn đánh rất mạnh trực tiếp vào chủ nghĩa phục cổ”.

Phóng sự Việc làng và các tập phóng sự khác được đăng trên tuần báo Hà Nội những năm 1940 nay được Công ty Cổ phần Văn hóa Huy Hoàng liên kết cùng Nhà xuất bản Văn học phát hành giới thiệu độc giả!

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM