Giỏ hàng

Bác Hồ với thế hệ trẻ – Bác Hồ tấm gương học tập suốt đời

Thương hiệu: Huy Hoang Bookstore
| |
28,000₫ 56,000₫

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14x21 cm
Số Trang: 204
Nhà xuất bản: Văn Học 
HẾT HÀNG

Hotline hỗ trợ: 0946089119
|

Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
Năm xuất bản: 2018
Kích thước: 14x21 cm
Số Trang: 204
Nhà xuất bản: Văn Học

Tự học tập và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở đồng chí và thế hệ trẻ phải có nỗ lực cao về “Học – Tự học”. Người dạy: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lí luận với công tác thực tiễn. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, đã biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”.

Học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng của Bác. Bằng tấm gương học tập suốt đời, Bác đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu, trong đó có những nội dung rất cơ bản mà chúng ta cần học tập và noi theo. Quá trình ấy cũng đã tạo nên Hồ Chí Minh – một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại.

Cuốn sách gồm hai phần:

- Phần 1: Hồ Chí Minh - tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học và học tập suốt đời

- Phần 2: Hồ Chí Minh - một thầy giáo mẫu mực, một nhà giáo dục vĩ đại.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM