Giỏ hàng

Khẩu ngữ tiếng Anh hàng ngày

Thương hiệu: Huy Hoang Bookstore
| |
17,500₫ 35,000₫

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa

Khổ giấy: 11×18 cm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 283

Hotline hỗ trợ: 0946089119
|

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Từ điển Bách Khoa

Khổ giấy: 11×18 cm

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 283

Cuốn sách “Khẩ ngữ tiếng Anh hàng ngày” có nội dung cơ bản liên quan đến các phương diện của cuộ sống xã hội, có đặc điêm rộng rãi, hệ thống, mới mẻ, thực dụng, thích hợp sinh viên cao đẳng, đại học, nhân viên trong doanh nghiệp và đối tượng du học nước ngoài, đồng thời có thể làm cuốn sách tham khảo cho đội ngũ giáo viên và những người làm công tán nghiên cứu tiếng Anh.

Cuốn sách này vừa có thể dùng để học tập hệ thống, cũng có thể sử dụng độc lập, hình thức biên soạn đối chiếu giữa hệ thống tiếng Anh và tiếng Việt, ngoài những từ ngữ thường dùng trong khẩu ngữ tiếng Anh, còn kèm theo những mẩu đối thoại thực dụng hoặc từ ngữ thường dùng, nhằm cung cấp cho bạn đọc luyện tập và tra cứu.

Mới các bạn đón mua!

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM