Giỏ hàng

Kinh Dịch

Thương hiệu: Huy Hoang Bookstore
| |
87,500₫ 175,000₫

Dịch giả: Ngô Tất Tố

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 16×24

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 773 - HẾT HÀNG

Hotline hỗ trợ: 0946089119
|

Dịch giả: Ngô Tất Tố

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 16×24

Năm xuất bản: 2016

Số trang: 773

Trong lĩnh vực khảo cứu, dịch thuật, Ngô Tất Tố là người có những công trình nghiêm túc, như bộ Việt Nam văn học, các bộ Hoàng Lê nhất thống chí, Đường Thi, Lão Tử, Mặc Tử, Kinh Dịch… đều được ông dịch và chú giải rõ dàng. Trong Kinh Dịch các yếu tố duy vật, tiến bộ của học thuyết Mặc Định, các triết lý nhân sinh trong Kinh Dịch được trình bày một cách khách quan khoa học.

Cuốn sách khảo sát giúp bạn đọc hiểu thêm về văn học cổ Trung Hoa từ thời Phục Hy tới Xuân Thu, Hán, Đường… cũng đồng thời giúp các nhà nghiên cứu Hán Nho, bộ sách cổ xưa ẩn khuất bao niềm triết lý về tu, tề, trị, bình và các xem hình tượng, Chiêm đoán để tham khảo, ngẫm suy lẽ này.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM