Giỏ hàng

Tục ngữ ca dao Việt Nam

Thương hiệu: Huy Hoang Bookstore
| |
17,500₫ 35,000₫

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 13.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 207

Hotline hỗ trợ: 0946089119
|

Dịch giả:

Nhà xuất bản: Văn học

Khổ giấy: 13.5 x 20.5 cm

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 207

Tục ngữ, ca dao là phần phong phú nhất trong văn học dân gian của dân tộc ta. Cuốn sách Tục ngữ ca dao Việt Nam tuyển chọn và giới thiệu các tục ngữ, ca dao của người Kinh, từ những câu tục ngữ đúc kết những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhân dân lao động xưa truyền lại cho đến những câu ca dạo ca ngợi về đất nước, lịch sử, ca ngợi những danh lam thắng cảnh, những đặc sản của các địa phương truyền thống, truyền thống chống giặc ngoại xâm, chống ách áp bức phong kiến của nhân dân, ca dao về tình yêu đôi lứa.

Tục ngữ cao dao Việt Nam không chỉ cho bạn đọc hiểu thêm về lối sống, tư tưởng đạo đức của cha ông ta xưa mà còn góp phần phát triển, gìn giữ, làm phong phú và giàu đẹp thêm ngôn ngữ tiếng Việt của dân tộc.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM